Hotel                     Tour
Xin chào quản trị viên,
đã đặt một dịch vụ trong hệ thống của bạn. Dưới đây là chi tiết đặt phòng của khách hàng:
Thông tin khách hàng
Mã đặt chỗ: Tình trạng:
Tên: Họ:
Điện thoại: Quốc gia:
Email: Thành phố:
Địa chỉ 1:
Yêu cầu:
Ngày đặt:
Chi tiết đặt chỗ
Phương thức thanh toán:
Giá gốc:
Giá khuyến mãi:
Thuế:
Tổng cộng (bao gồm thuế)
Số tiền phải trả: