Đài Bắc

Tổng quát

Miền Bắc không những là trung tâm hành chính đầu não, còn là trung tâm vui chơi giải trí, mua sắm, hội nghị lớn nhất…

Khám phá khu vực