Tìm thấy 19 khách sạn

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

Cosmos Hotel Taipei

No. 43, Section 1, Zhongxiao West Road, Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan 100

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

City Suites Chenai- Kaohsiung

No.1, Dayi St, Yancheng District, Kaohsiung, Taiwan

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

Hotel Cham Cham Taitung

No. 260, Xinzhan Road, Taitung City, Taitung County, Taiwan

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

Beacon Hotel Taichung

No. 427, Fuxing Rd, Xitun District, Taichung City, Taiwan 407

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

Hotel Midtown Richardson

No. 4, Xiushan St, Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan 100

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

Hotel Royal Beitou

No. 2, Zhonghe St, Beitou District, Taipei City, Taiwan

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

Hotel Cham Cham Taipei

No. 139, Section 1, Zhongshan Road, Banqiao District, New Taipei City, Taiwan

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

Caesar Metro Taipei

No. 167, Bangka Blvd, Wanhua District, Taipei, Taiwan

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

Howard Hotel Kaohsiung

No. 311, Qixian 1 Road, Xinxing District, Kaohsiung City, Taiwan

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

Victoria Manor

No. 11, Ln. 282, Zhonghua Rd.,, 909 Pingtung City, Taiwan

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

Watermark Hotel – Bến Cảng

Taiwan, Kaohsiung City, Gushan District, 哨船街31號

Khám phá Đài Loan theo phong cách Việt
  Khách sạn sao

San Hua Hotel

No. 92, Liuhe 1st Road, Xinxing District, Kaohsiung City, Taiwan