Đảo ngoài Đài Loan

Tổng quát

Bành Hồ, Kim Môn, Liên Giang là ba huyện đảo nằm ngoài đảo chính Đài Loan. Trong đó huyện đảo Kim Môn trước đây là…

Khám phá tại khu vực