Từ 14/07/2022 không cần xét nghiệm PCR khi quay lại Đài Loan

Kể từ ngày 07/07/2022, tổng số lượt người nhập cảnh Đài Loan, sẽ được nâng từ 25.000 lượt lên 40.000 lượt  mỗi tuần. Ngoài ra, từ 0 giờ ngày 14/07/2022, người nhập cảnh là Công dân Đài Loan, người có thẻ cư trú hợp lệ hoặc khách đến Đài Loan để quá cảnh, sẽ không […]

Đọc thêm