Từ ngày 13 tháng 10 Khách du lịch nhập cảnh Đài Loan không cần phải cách ly

(Photo: VOA)   Theo Công cáo mới nhất của Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Đài Loan, Chính sách nhập cảnh mới 0 + 7 sẽ được thực hiện từ ngày 13 tháng 10 . Khách nhập cảnh không cần phải cách ly mà sẽ áp dụng phương pháp Tự chủ quản lý […]

Đọc thêm